Single post

W jaki sposób właściwie dobrać reklamę do określonych potrzeb?

Reklamę każdy z nas zna. W bardzo wielu sytuacjach kojarzy nam się ona z reklamą telewizyjną, która przeszkadza nam oglądać film czy program w TV. Jednak reklama to bardziej trudne zjawisko, które posiada wiele definicji. Jedna z nich mówi, że reklama to wszelka płatna forma przedstawiania i popierania produktów, usług , a ponadto idei przez określonego nadawcę, nie w metodę usługowy. Funkcjonuje wiele rodzajów reklam, które można wyróżnić z perspektywy celów strategicznych przedsiębiorstwa. Mamy więc: reklamę informacyjną, zwracającą uwagę na korzyści, jakie osiągną nabywcy kupując reklamowany produkt albo usługę, reklamę przypominającą o istnieniu produktu i jego wzmocnionych korzyściach, czy także reklamę wspierająca, stosowaną dla przedstawienia punktu widzenia w sprawach kontrowersyjnych dla środowiska nabywców i zweryfikowania niewłaściwego odbioru działań przedsiębiorstwa. Jest także reklama osłonowa, wykorzystująca sprawdzoną markę pewnych produktów do wprowadzenia na rynek nowych wyrobów tej samej marki. Innym rodzaj to reklama ukierunkowana, kierująca klientów do miejsc sprzedaży, w których znajduje się oferowany produkt albo usługa. Znacznie w niewielu wypadkach mamy do czynienia z reklamą wysokiej jakości – skierowaną do ludzi wolnych zawodów – adwokatów, lekarzy i doradców inwestycyjnych. Mamy też różnorakie formy prezentowania reklamy przykładowo. reklama w radiu, telewizji, internecie, gazecie, flagi reklamowe. Każda z nich będzie spełniać oczekiwania względem określonej grupy odbiorców i przy dobrze wykonanej strategii reklamowej odniesie sukces.

theme by teslathemes